Keller Funderingstechnieken biedt geotechnische toepassingen voor de commerciële markt voor zowel bestaande als nieuwe bouwwerken, waaronder kantoorgebouwen, distributiecentra, winkelcentra, datacentra en andere bouwwerken.

Uitdagingen die sectoren stellen en waarvoor wij de oplossingen hebben

Grondverbetering wordt vaak uitgevoerd ter ondersteuning van ondiepe funderingen die in een minder geschikte grondsoort zijn aangelegd.
Bestaande bouwwerken waarbij zich verzakkingen voordoen, kunnen worden gestabiliseerd, ondersteund of weer in het lood worden gebracht. De verstoring van commerciële activiteiten wordt daarbij tot een minimum beperkt.
Als er een diep funderingssysteem vereist is, kunnen wij een fundering ontwerpen en aanleggen die voldoet aan de projectspecificaties.
Wij werken efficiënt om de uitvoering volgens plan te voltooien, zodat uw bouw op tijd kan beginnen.