Diepteverdichten is een methode voor grondverbetering, waarbij niet-cohesieve grond door middel van een trillingen wordt verdicht. Deze methode is rond 1930 door Keller ontwikkeld en sindsdien bij duizenden projecten toegepast.

Vibrocompactie

Toepassingen

Verbeteren gronddraagkracht in combinatie met mogelijke reductie van de funderingsafmetingen
Funderingen voor zettingsgevoelige bouwwerken
Verminderen van zettingen op lange termijn, bijvoorbeeld bij mijnbouwstortplaatsen of opvullingen bij landaanwinning
Verlaging van het risico op zettingsvloeiing, bijvoorbeeld in aardbevingsgebieden

Proces

Met behulp van een giekkraan wordt een trilnaald in de bodem gebracht, in de meeste gevallen in combinatie met fluïdatie van water. Door de energie van de trilnaald wordt de intergranulaire spanning tussen de zandkorrels verlaagd, waardoor de zandkorrels een dichtere pakking kunnen aannemen. Tijdens het diepteverdichtingsproces wordt vanaf het werkniveau zand of grind in de ontstane trechter aangebracht om het verminderde bodemvolume direct op te vullen.

De vereiste verbeteringsdiepte wordt voor elk project specifiek bepaald, waarbij dieptes van 35 m en meer mogelijk zijn.

Voordelen

Zeer goedkope oplossing voor grondverbetering
Uitvoering tot nagenoeg elke diepte mogelijk
Snelle uitvoering, zodat aansluitende bouwwerkzaamheden snel van start kunnen gaan
Milieuvriendelijk dankzij toepassing van natuurlijke en lokaal beschikbare materialen
Zeer stil met slechts geringe trillingen
Tijdens het diepteverdichtingsproces wordt geen grond verwijderd

Kwaliteitsborging

De door ons gebruikte trilnaalden worden door onze eigen fabrikant exclusief ontwikkeld en gefabriceerd.

Met onze eigen software voor productiekwaliteitsmanagement kunnen we realtime gegevens vastleggen en analyseren om het resultaat van de uitgevoerde grondverbetering te controleren.