Het principe van de jetgrouttechniek berust op het onder hoge druk losspuiten van grond in combinatie met het vermengen van deze grond met cementgrout. De werking van de jetgrouttechniek is duidelijk eroderend, waarbij de grond deels wordt vervangen en er aan maaiveld een forse hoeveelheid retourvloeistof (spoil) vrijkomt. Het jetgroutproces is een efficiënte en veelzijdige methoden voor het verstevigen en afdichten van bouwgronden. 

Soilcrete

Toepassingen

Funderingen voor alle soorten bouwwerken vaak in combinatie met wanden
Ondervanging of upgraden van bestaande funderingen
Grondverbetering
Bouwputwanden of ondergrondse afdichting van imperfecties in bouwputwanden
Bouwputbodems / afsluitende laag
Ondergrondse stempels
Afdichtblokken in de tunnelbouw

Proces

Het jetgroutproces houdt een cementstabilisering van de bestaande bodem in. Met behulp van een energierijke snijstraal met water of een cementsuspensie, eventueel ommanteld met perslucht, wordt de bodem rondom het boorgat versneden en vermengd met een cementsuspensie. Keller heeft de techniek dusdanig geoptimaliseerd zodat de meest uiteenlopende geometrische vormen kunnen worden vervaardigd (volledig ronde kolommen, halve kolommen, lamellen). Het erosiebereik (kolomstraal) van de snijstraal kan afhankelijk van de bodem, de toegepaste jetgroutparameters en de gebruikte vloeistof een waarde van maximaal 2,5 meter bereiken.

Afhankelijk van de gewenste toepassing en de bodemsoort wordt het jetgrout / Soilcrete®-proces ingedeeld in drie verschillende methodes:

1.    Hogedruk-snijden met cementsuspensie (een-fase methode)
2.    Hogedruk-snijden met perslucht-ommantelde cementsuspensiestraal (twee-fase methode)
3.    Hogedruk-snijden met perslucht- en water-ommantelde cementsuspensiestraal (drie-fase methode)

Ten behoeve van het bepalen van de geometrie en sterkte van een Soilcrete®-lichaam speelt de erodeerbaarheid van de bodem bij het jetgrout / Soilcrete®-proces een grote rol.
 

Voordelen

Toepasbaar in bijna alle bodemsoorten, van klei tot grof grind
Uitvoerbaar bij beperkte ruimte en werkhoogten, bijv. in kelders
Het aanbrengstramien is flexibel aan te passen aan ondergrondse hindernissen zoals bijvoorbeeld kabels of leidingen
Uitvoering ook mogelijk onder bestaande gebouwen

Kwaliteitsborging

Dankzij meer dan 40 jaar ervaring met het jetgrout / Soilcrete®-proces heeft Keller wereldwijd de meeste jetgroutprojecten uitgevoerd, meer dan welke andere onderneming ook. Dankzij de voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de continue investeringen in ons materieel en personeel zijn wij markt- en technologieleider geworden. Hierbij hoort ook de door Keller ontwikkelde methode voor het bepalen van de kolomdiameter, de Acoustic Column Inspector® (ACI®). Om te garanderen dat de strengste kwaliteitsnormen worden nageleefd, worden tijdens het productieproces alle productieparameters zoals diepte, druk, doorstroming, treksnelheden en toerentallen, elektronisch in realtime geregistreerd, gedocumenteerd en permanent gecontroleerd.