Verbetering van het dragende vermogen
Verbetering van het dragende vermogen

Overdracht van de draaglast op diepere en beter belastbare lagen

Bouwkuipondersteuning
Bouwkuipondersteuning

Stabiele ontgraving mogelijk maken en beweging en schade aan gebouwen en nutsvoorzieningen voorkomen

Bewaking
Bewaking

Bewaking van structurele bewegingen en aardbewegingen of van milieueffecten

Sanering
Sanering

Sanering van grondwater en grond ter verlaging van de mate van verontreiniging

Stabilisatie
Stabilisatie

Een hele reeks mogelijkheden om een onstabiele ondergrond te versterken