Aanbrengen grondverbetering d.m.v. grindkolommen.

Aanbrengen grondverbetering d.m.v. grindkolommen.

Het project

Een distributiecentrum bestaande uit 2 magazijnen is gerealiseerd in La Louvière. Voor 2 magazijnen met een totaal vloeroppervlak van 55.958 m2 is een grondverbetering door middel van grindkolommen toegepast. Aanvullend is er naast de gebouwen een taludstabilisatie met behulp van vermortelde grindkolommen uitgevoerd over ca. 200 meter.  
 

De uitdaging

De kleilaag ter plaatse bleek erg hard, waardoor het noodzakelijk is gebleken om voor te boren bij 100% van de grindkolommen. De bijkomende handling van de uitkomende grond, in combinatie met de zeer natte weersomstandigheden en het hoge productietempo, met maar liefst 4 VibroCAT’s, zorgden voor voldoende uitdaging.

De oplossing

Door de inzet van een gemotiveerd team warden de problemen opgelost in plaats van gecreerd. Er was sprake van een zeer nauwe samenwerking met de nevenaannemers op het project en door preventief onderhoud van het materieel warden de stilstanduren tot een minimum beperkt. Met als resultaat dat het project binnen planning en budget kon worden opgeleverd.

Feiten over het project

Eigenaar

Weerts, Milmort, België

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechniken

Hoofdaannemer(s)

Beeuwsaert Construct, Ledegem, België