Tijdens het ontgraven van een bouwkuip moeten de bouwkuipwanden vaak worden gestabiliseerd, zodat de optredende vervormingen, die schade kunnen veroorzaken aan aangrenzende gebouwen of nutsvoorzieningen, tot een minimum worden beperkt.  Keller Funderingstechnieken biedt flexibele oplossingen, zelfs voor uiterst complexe problemen die zich bij ontgravingswerkzaamheden kunnen voordoen. Deze oplossingen kunnen van tijdelijke of permanente aard zijn.