Het ruime portfolio van Keller Funderingstechnieken biedt onze technici meer opties als het erom gaat effectieve en efficiënte oplossingen te zoeken voor onze klanten.

Om specifieke oplossingen te ontwikkelen voor elk belastingsgeval, elke soort ondergrond en constructietype gaan wij uit van de meest recente normen en theorieën in de geotechniek.

Onze lokale ingenieurs kunnen daarbij ook een beroep doen op ondersteuning door ons wereldwijde netwerk. Dit, in combinatie met onze lokale grondkennis, betekent dat wij altijd een optimale oplossing kunnen bieden voor uw vraagstukken.

Projecten worden in steeds complexere omstandigheden en op een steeds grotere schaal uitgevoerd. Dit betekent dat de geotechnische oplossingen die worden gevraagd ook steeds complexer worden. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere technieken benodigd zijn voor één oplossing, ieder met bijkomende randzaken (bijv. omgeving, graafwerkzaamheden, grondwaterbeheer, etc).

Wij beschikken over de expertise voor projectmanagement en kunnen onderaannemers inschakelen om de managementdruk voor onze klanten te verlichten.