Met deze techniek worden kolommen van grind of steenpuin gemaakt met een trillingsverdichter. Deze methode is door Keller ontwikkeld en sindsdien bij duizenden projecten toegepast.

Grindkernen

Toepassingen

Verbeteren gronddraagkracht in combinatie met mogelijke reductie van de funderingsafmetingen
Verbetering van de waterdoorlatendheid van de bodem (verlagen waterspanning)
Verlaging van het risico op zettingsvloeiing, bijvoorbeeld in aardbevingsgebieden
Vermindering van zettingen van toekomstige bouwwerken
Toepassingsmogelijkheden voor natuurlijk (grind) en gerecycled toeslagmateriaal (circulair bouwen)
Stabilisatie van hellingen en taluds
Funderingsmogelijkheden voor funderingen op staal, bijvoorbeeld tankfunderingen, hallen- en woningbouw
Funderingsmogelijkheden voor weginfrastructuur of kunstwerken
Opvangen van door aardbevingen veroorzaakte zijdelingse bewegingen

Proces

In de meeste gevallen wordt een sluis-trilnaald toegepast, waarbij grofkorrelig toeslagmateriaal met persluchtondersteuning aan de punt van de trilnaald in de bodem wordt gebracht. Met behulp van de door Keller ontwikkelde makelaarstellingen kan tijdens het inbrengen van de trilnaald en het aandrukken van de gemaakte grindkern in de bodem een extra aandrukkracht worden geleverd, wat leidt tot een betere verdichting.

De vibro-injectiemethode wordt in afwisselende stappen uitgevoerd. Het toeslagmateriaal dat uit de sluis stroomt als de trilnaald wordt getrokken, wordt tijdens het aandrukken verdicht en zijdelings in de bodem gedrukt. Op deze manier ontstaan grindkernen, die de bovenbelasting naar de omliggende grond kunnen afdragen. De uitvoeringsparameters worden digitaal in het apparaat geregistreerd.

Varianten van dit procedé zijn onder andere beton-rüttelkolommen, waarbij beton via de sluis-trilnaald in de bodem wordt aangebracht en vermortelde grindkolommen, waarbij het toeslagmateriaal wordt vermengd met een cementsuspensie.

Voordelen

Een veelzijdige methode voor grondverbetering die kan worden aangepast aan de meest uiteenlopende bodemomstandigheden en funderingsvereisten
Een zeer economische grondverbetering
Uitvoering tot nagenoeg elke diepte mogelijk
Snelle uitvoering, zodat aansluitende bouwwerkzaamheden snel van start kunnen gaan
Bijzonder economische dimensionering van fundamenten en bodemplaten
Milieuvriendelijk dankzij toepassing van natuurlijke en lokaal beschikbare materialen
Zeer stil met slechts geringe trillingen
Tijdens het proces hoeft normaalgesproken slechts een kleine hoeveelheid grond te worden verwijderd

Kwaliteitsborging

De door ons toegepaste trilnaalden worden door onze eigen fabrikant uitsluitend voor gebruik door Keller-ondernemingen ontwikkeld en gefabriceerd.

Met onze eigen software voor kwaliteitsmanagement kunnen we realtime uitvoeringsgegevens vastleggen en analyseren om de resultaten van de uitgevoerde grondverbetering te controleren.

Tijdens de uitvoering worden vele uitvoeringsparameters geregistreerd, waaronder diepte, stroomsterkte, inbrengkracht, in- en uitgaande beweging, tijden en datum alsmede kolomnummering.