Aanbrengen grondverbetering door middel van grindkolommen

Aanbrengen grondverbetering door middel van grindkolommen

Het project

Een distributiecentrum bestaande uit 3 magazijnen is gerealiseerd in het Gentse havengebied. Voor 2 magazijnen met een totale vloeroppervlak van 40.464 m2 is een grondverbetering door middel van grindkolommen toegepast.

De uitdaging

Dit project was zeer uitdagend. Er was sprake van een fors vloeroppervlak, een krappe planning en activiteiten van derden. Dit alles in combinatie met de logistiek en opslag voor het toe te passen toeslagmateriaal.

De oplossing

Door tijdens de ontwerpfase uitvoeringskennis en ervaring van de omliggende projecten goed te integreren in het uitvoeringsontwerp is er door Keller een zeer goed realiseerbare en kostenbesparende oplossing bedacht voor de opdrachtgever. 
De combinatie van een geoptimaliseerd ontwerp en een zeer gemotiveerde ploeg medewerkers hebben geresulteerd in een project uitgevoerd binnen planning + budget en een tevreden opdrachtgever.

Feiten over het project

Eigenaar

MG Real Estate, Deinze, België

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechniken

Hoofdaannemer(s)

ASK Romein Malle NV, Malle-West, België