Compenserend grouten of grondscheurend grouten is een techniek die tot doel heeft een breukvlak in de grond te creëren door het in de bodem injecteren van een zeer vloeibare cementgrout onder zeer hoge druk. Het doel van de methode is niet het infiltreren van het korrelskelet, maar het verdringen (of “opkrikken”) van de grond. Wanneer de initiële horizontale korrelspanningen groter zijn dan de verticale, dan vormt de injectievloeistof overwegend horizontale lenzen in de grond. Wanneer het omgekeerde het geval is scheurt de grond overwegend verticaal. De techniek van het “scheuren van de grond" kan nuttig worden toegepast wanneer zettingen moeten worden gecompenseerd. Deze methode wordt met succes door Keller toegepast voor corrigeren van zettingen als gevolg van bijvoorbeeld tunnelbouw en voor het corrigeren van scheefstaande bouwwerken.

Soilfrac

Toepassingen

Funderingsherstel / correcties na zettingsschade
Compensatie van zettingen bij tunnelbouw in binnensteden
Preventief zettingen tegengaan bij ontgravingen nabij bouwwerken

Proces

Bij het compenserend grouten worden allereerst manchettebuizen (Tube a Manchette) in de bodem gebracht. Daarna wordt een injectiebuis, voorzien van een dubbele packer, in de manchettebuis gebracht en wordt door de afzonderlijke injectieopeningen een bepaald volume injectievloeistof onder een vooraf bepaalde druk in de bodem gepompt. Daarbij worden in de bodem scheurpatronen gecreerd (de zogenaamde Fracs), waardoor de injectievloeistof in de bodem binnendringt en uithardt.

Door de injectieprocedure te herhalen, wordt de bodem op spanning gebracht waardoor gerichte verhogingen / correcties van verzakte funderingen kunnen worden bewerkstelligd.
 

Voordelen

Van buitenaf uitvoerbaar zonder verstoring van het gebouwgedeelte
Controles met behulp van een automatisch monitoringssysteem
Nauwkeurig compenseren van zettingen van bouwwerken of bouwwerkdelen

Kwaliteitsborging

Keller biedt complete oplossingen voor het ontwerpen en uitvoeren van Soilfrac®-methoden. Op basis van jarenlange ervaring zijn de modernste boor- en computerondersteunde injectie- en meetsystemen ontwikkeld, die het injectieproces automatisch bewaken en documenteren.