Keller Funderingstechnieken heeft ruime ervaring met kosteneffectieve oplossingen voor de energiesector.

Uitdagingen die sectoren stellen en waarvoor wij de oplossingen hebben

Wij kunnen geotechnische toepassingen ontwerpen en uitvoeren die aan uw behoeften voldoen als het gaat om de opwekking van energie op basis van bio- of fossiele brandstoffen, waterkracht, atoomkracht, windkracht of zonne-energie.
Onze ploegen kunnen met hun uitrusting op iedere soort locatie werken, van de beperkte ruimte in een kolencentrale tot bergachtig terrein met hoogspanningsmasten.
Met onze technieken voor grondverbetering kunt u een project zelfs dan volgens plan uitvoeren als het op een minder ideale ondergrond moet komen.
Wij voeren het werk veilig uit rond bestaande krachtcentrales en distributiefaciliteiten.
Met onze kwaliteitscontrole garanderen wij dat wat er in de grond wordt aangelegd in overeenstemming is met de specificaties.
Wij werken in overeenstemming met de geldende procedures voor veiligheidsgevoelige krachtcentrales.