Wij staan bekend om onze strenge normen wat betreft rechtvaardigheid, integriteit en eerlijkheid in onze relatie met onze medewerkers, klanten, leveranciers, concurrenten en de gemeenschap en worden hiervoor gewaardeerd.

Wij hebben een gedragscode voor medewerkers ingevoerd, waarin staat wat wij in ieder geval verwachten van onze medewerkers, ongeacht waar zij zich bevinden en bij welke Keller-onderneming zij werkzaam zijn. Aan de hand van onze gedragscode kunnen onze klanten en andere belanghebbenden zien dat zij erop kunnen vertrouwen dat wij ons eerlijk, rechtvaardig en integer gedragen. Onze gedragscode zorgt ervoor dat we trots kunnen zijn op ons werk en dat wij beslissingen nemen die ons duurzaam succes opleveren.

Onze manier van werken wordt door negen principes bepaald:

Keller Think Safe logo on site

Veiligheid voor iedereen

Wij vinden dat niemand als gevolg van onze werkzaamheden schade mag lijden. Iedereen komt gezond en zonder letsel naar zijn werk en gaat ook zo weer naar huis.

Employees from around the globe at a videoconference

Ondersteuning van de rechten van onze medewerkers en bevordering van de diversiteit

Wij waarderen, ondersteunen en beschermen de rechten en de waardigheid van elke persoon en de diversiteit van onze medewerkers. Daarom wordt iedereen met respect behandeld. 

Employees at daily site meeting

In stand houden van ethisch en eerlijk gedrag

Wij stellen ons altijd eerlijk en integer op en houden ons altijd aan de geldende wettelijke voorschriften. Daarom worden wij door iedereen vertrouwd.

Man in safety boots walking a line

Bestrijding van omkoping en corruptie

Wij doen zaken zonder omkoping en corruptie en verkrijgen onze opdrachten op een eerlijke manier. Daarom weet iedereen dat wij onze beslissingen op een correcte grondslag baseren.

Keller's intranet on a mobile phone

Open en verantwoorde communicatie

Wij communiceren op een open, eerlijke, duidelijke en verantwoorde manier.

Working in the city centre

Werken binnen een gemeenschap

Wij maken deel uit van vele werkgemeenschappen. Wij handelen steeds verantwoord en respectvol ten opzichte van iedereen die bij die groepen hoort.

Installing foundations for a wind farm

Milieubescherming

Wij respecteren het milieu en streven ernaar om onze impact op het milieu te minimaliseren. Zo leveren wij onze bijdrage om de toekomst voor komende generaties veilig te stellen.

Employees discussing Ritz Carlson project

Verdedigen van onze overtuigingen

Wij uiten altijd onze bezwaren als we van mening zijn dat onze principes worden ondermijnd. Zo zorgen wij er samen voor dat deze worden gewaarborgd.

On site with a customer

Wij leveren een uitstekende klantenservice en samenwerking met onze leveranciers als garantie dat aan onze normen wordt voldaan

Wij werken om aan de wensen van onze klanten te voldoen en om hun verwachtingen te overtreffen, zodat zij steeds weer met ons willen samenwerken. Wij bouwen constructieve relaties met onze leveranciers op en zorgen ervoor dat zij de door ons gevolgde basisprincipes en normen begrijpen.