Om belastingen die voorkomen uit een bouwwerk goed af te kunnen dragen op de ondergrond wordt er in veel gevallen een funderingsconstructie op palen toegepast. Het kan ook economisch interessant zijn om alleen de ondergrond lokaal te verbeteren of een combinatie toe te passen van grondverbetering en paalfundering, zodat dimensies van de funderingsconstructie kunnen worden geoptimaliseerd. Keller Funderingstechnieken heeft een ruime expertise en ervaring met oplossingen voor de meest uiteenlopende funderingsconstructies.