Grondverbetering benodigd ten behoeve van de betonvloer in verband met zettingsgevoelige lagen in de ondergrond.

Grindkolommen Mollem

Het project

In Asse (Mollem) wordt door Willy Naessens Industriebouw in opdracht van WDP een magazijngebouw gerealiseerd met een oppervlakte van ca. 4.475 m2.

De uitdaging

De ondergrond bestaat uit samendrukbare lagen, waaruit zettingen en verschilzettingen kunnen worden verwacht. Deze kunnen nadelige gevolgen hebben voor de betonvloer, zoals scheuren of ongewenste zettingen.

De oplossing

Keller ontwierp en realiseerde voor onder de betonvloer een grondverbetering door middel van grindkolommen. De werkzaamheden warden door Keller binnen tijd en budget gerealiseerd met als gevolg een tevreden opdrachtgever.

Feiten over het project

Eigenaar

Warehouses De Pauw N.V. (WDP)

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken Beglie B.V.

Hoofdaannemer(s)

Willy Naessens Industriebouw